รวมเพลง Roy Orbison ฟังเพลง โหลดเพลง mp3

รวมเพลงดัง เพลงฮิตของ Roy Orbison ฟังเพลง ดูเอ็มวี โหลดเพลง mp3 ของ Roy Orbison ฟรี ลงมือถือ โหลดออนไลน์ ได้ที่นี่

Oh Pretty Woman
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Oh Pretty Woman ของ Roy Orbison
She's a Mystery to Me
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง She's a Mystery to Me ของ Roy Orbison
You Got It
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง You Got It ของ Roy Orbison
Only the Lonely
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Only the Lonely ของ Roy Orbison
Oh, Pretty Woman
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Oh, Pretty Woman ของ Roy Orbison
She's A Mystery To Me
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง She's A Mystery To Me ของ Roy Orbison
The Lion Sleeps Tonight
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง The Lion Sleeps Tonight ของ Roy Orbison
In Dreams
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง In Dreams ของ Roy Orbison
A Love So Beautiful
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง A Love So Beautiful ของ Roy Orbison
California Blue
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง California Blue ของ Roy Orbison
All I Have To Do Is Dream
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง All I Have To Do Is Dream ของ Roy Orbison
In The Real World
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง In The Real World ของ Roy Orbison
The Comedians
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง The Comedians ของ Roy Orbison
Windsurfer
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Windsurfer ของ Roy Orbison
Careless Heart
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Careless Heart ของ Roy Orbison
It's Over
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง It's Over ของ Roy Orbison
Mean Woman Blues
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Mean Woman Blues ของ Roy Orbison
You May Feel Me Crying
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง You May Feel Me Crying ของ Roy Orbison
Running Scared
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Running Scared ของ Roy Orbison
The Only One
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง The Only One ของ Roy Orbison
Dream
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Dream ของ Roy Orbison
Only The Lonely
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Only The Lonely ของ Roy Orbison
Ooby Dooby
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Ooby Dooby ของ Roy Orbison
Blue Angel
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Blue Angel ของ Roy Orbison
Lana
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Lana ของ Roy Orbison
Blue Bayou
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Blue Bayou ของ Roy Orbison
Dream Baby
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Dream Baby ของ Roy Orbison
Love Hurts
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Love Hurts ของ Roy Orbison
Crying
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Crying ของ Roy Orbison
Uptown
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Uptown ของ Roy Orbison
Candy Man
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Candy Man ของ Roy Orbison
The Crowd
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง The Crowd ของ Roy Orbison
Working for the Man
คลิก เพื่อฟังเพลง โหลดเพลง Working for the Man ของ Roy Orbison